ОБЩИНА НИКОПОЛ ОБЩИНА НИКОПОЛ
Данни Икономика История Контакти Назад
         

Географски данни                                                                      

         Община Никопол е разположена в северната част на Плевенска област върху площ от 515,9 км. На юг граничи с община Плевен и община Левски, на изток с община Белене, на запад с община Гулянци, а северната й граница е река Дунав. Разстоянието ог гр. Никопол до българската столица София е 265 км, до гр.Плевен - център на областта 54 км, до морската столица Варна е 300 км и до Пловдив - 260 км.

       Климатът е умерено-континентален с големи средногодишни температурни амплитуди. Горските масиви, извънградските паркове и лесопарк "Шишманова крепост" на площ от 150ха, както и вътрешно-селищната зелена система, са първостепенни фактори за оздравяване на природната среда. Хидрографската мрежа на територията на общината включва река Осъм и няколко малки нейни притоци. Близостта на река Дунав регулира водния баланс в района.

Икономически потенциал                                                         

          Стопанският облик на общината се определя от редица фирми, по-големи от които са: ЗМК" Никопол "АД -производство на многослоен картон и преработка на отпадъчна хартия; "Батерия"ЕООД - производство на всякакъв вид батерии за битови и военни нужди; "ЕЛИЯ"АД -производство на електроизмервателна апаратура; "Чайка"АД -производство на работно и фирмено облекло; "Дионисий"АД - производство и съхранение на вина и спиртни напитки; "Беном" - с. Новачене - производство на селскостопанска техника и др. Традиционните за района култури са пшеница, ечемик, царевица, захарно цвекло, тютюн, слънчоглед, коноп, леща, овес, лозя, овощни градини и зеленчуци. Тук функционират 18 земеделски кооперации.

          Обработваемата земя е 256 166 дка. Животновъдството е развито предимно в частните стопанства. Търговското обслужване се осъществява от над 240 търговски обекта. В района на общината има 7 мандри, 14 фурни, 10 работилници за безалкохолни напитки. През 2000г. в гр. Никопол е учреден Център за общинско развитие "Милениум-Никопол" за стимулиране и подпомагане на местната икономика, здравеопазване, култура, спорт и туризъм в общината.

Исторически, природни и културни забележителности. Легенди. 

          Първи сведения за живота на територията на общината са открити в околоностите на с. Муселиево отпреди 40-50 хил. години /палеолитно находище/. Центърът на общината е гр. Никопол, разположен на самия бряг на река Дунав. Градът е с XVIII- вековна история. През 169г. от н.е. римският император Марк Аврелий основава на десния бряг на река Дунав селище - Секуриска. От тази епоха е запазена надгробна плоча на римлянката Елия, която е вградена в чешма. Няколко столетия по-късно, през 629 византийският император Хераклий назовава селището Никополис - "град на победите". Днес Никопол е духовен, културен, административен и стопански център.

         Съставни села на общината са Новачене, Въбел, Драгаш войвода, Любеново, Лозица, Черквица, Жернов, Муселиево, Евлогиево, Асеново, Дебово, Бацова махала и Санадиново. В последните години град Никопол е включен в списъка на екологично застрашените райони на страната. Той е една от от 14-те "горещи точки", поради наличието на гранично замърсяване на атмосферата. Общинският център Никопол е побратимен с румънския град Турну Мъгурели.

       Територията на община Никопол е богата на исторически забележителности. Чешмата "Елия" се намира в южната част на гр. Никопол, на 1 км от река Дунав. Представлява античен саркофаг с латински надпис-епитафия на Елия, рано починалата съпруга на римския чиновник Фронтон. Надписът датира от 160-181г., а по-късно е вграден в чешма. Чешмата е висока Зм с фронт 4м. Регистрирана е като паметник на културата. В момента е действаща изворна чешма. Средновековна кръстокупо лна църква "Св.Петър и Павел", построена по времето на Втората българска държава - Х1П-Х1\^в. Крепост "Калето" -издигната от римляните като пограничен укрепен пост, около който се изгражда селището Секуриска, по-късно Никополис. Средновековна скална църква - част от манастирски комплекс от Х-Х1 век. Църква "Успение Богородично" - построена през 1840г. и е с богата дърворезба и икони. Този православен храм, твърдина по време на Възраждането, е действащ и днес. Музей "В. Левски" - представлява старинна къща на известния никополски род Смолянови и е била убежище на Апостола. Художествен монумент "600 години от битката при Никопол" - единствен в България символ на европейските народи за обединение.Паметник на победата -построен през 1906г. в чест на руските и румънски войни, загинали при освобождението на гр.Никопол.В община Никопол има общо 14 читалища, като всяко се развива в две насоки - библиотечна дейност и художествена самодейност.
         Всяко населено място в общината е запазило свой автентичен празник, обред или обичай. Традиционни в общината са Майски крайдунавски празници на културата /Никопол/, Празникът на гр. Никопол традиция и съвременост и Фолклорни празници - с.Новачене. В градската художествена галерия са изложени 55 творби, създадени през последните 40 години, предимно дарения от местни художници и скулптори

Контакти                                                                                       

ОБЩИНА НИКОПОЛ

гр.Никопол

обл.Плевен

ул."Ал.Стамболийски" 5

тел. (06541)21-90

факс.(06541)27-64

e-mail: obshinanil@abv.bg